سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 92/2/31 | 1:3 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

 
 «هوالباقی »   

عاقبت با دست ساقی اجل             شد زمی لبریز جام قهرمان

دفترعمرش اگرچه بسته شد         تا ابد باقی است نام قهرمان


درگذشت  شاعر بزرگ و نامدار خطه ی هنر خیز خراسان،همشهری گرامی،
استاد محمد قهرمان را به همه ی شاعران و دوستداران شعر و ادب، بویژه مردم هنر پرور و جامعه ی هنری تربت حیدریه و خانواده محترم و معزز قهرمان تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.از خداوند بزرگ برای آن عزیز علو درجات وبرای باز ماندگان صبروشکیبایی مسئلت مینمایم.
روحش شادو یادش گرامی باد.
تاریخ : یکشنبه 92/2/29 | 11:48 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

ای همه هستیّ  من، از هست تو          هستی ام قــربان چشـم مست تو

شد دل من تیر عشقت را نــشان            صــید دل کردی ونـاز شصــت تو

عشق تو برجمله دلها شد محیط            در دل و جــانی ودل پا بســـت تو

نیمه جان دســتی توداری دربدن            کاش می گشــتم فـــدای دست تو

ای تمام عشـق من،روحی فداک           هسـتی ام بادا فـــــدای هسـت تو

 

 

( تقدیم به محضر امام ومقتدایم حضرت سید علی روحی فداه )
تاریخ : یکشنبه 92/2/29 | 10:14 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

خدایـا نـازنــــین دلـــدار مــا را

غمین ودل پریشانــش مگـردان

وجــودش از بلایـا حفظ گــردان
قـریـن رنج وغم جانش مگردان

مـرا بنـما بلا گــــردان جانـــش
ومحتــاج طبیـــبانــش مگـردان

مرنجـان خاطــرش را ازحوادث
ملول ازجـورعــدوانش مگردان

همیشه سایه اش ما رابه سرباد
مرا دلتنگ هجـرانـش مگــردان

هم او را تا ظهــور دولــت یــار
جدا از جمع یارانــش مگــردان

(یا علــــی جان مقـتدای ما تویی)

سیّد ومولای ما؛

الهـــی دشمــنت را مـــرده بیـنم

به قـلبش تیرغـــیبی خورده بینم

هرآن ناکس که بد خواه تو باشد

تنش خوار و دلـش افسرده بینم


الهــی دشمــــنت را کــــور بیــنم

دلش را خســـته ورنجــــور بـینم

هرآن کو دردلش مهر شما نیست

تنش خفته میــان گـــــور بیـــنم
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 1:7 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

بنام خالق یکتای بی همتا


آدم اشرف مخلوقات است وافضل موجودات.
چون ، خلیفة الله فی الارض است.

برجمیع حیوانات وسایرموجودات ،کرامت ومزیّت دارد،
چون او ناطق است وعاقل وآنها صامتند وجاهل.

و نطق ناطق آنگاه مفید است ومؤثّر، که با تفکّر وتعقّل باشد
و نیزهمراه باعمل،والّا مزید است ومضر!
ونطق مزید ومضر،کم ازنشخوارحیوان وعربده ی احشام وانعام نباشد!

چرا که :
لهم قلوبٌ لا یفقهون بها،ولهم اعینٌ لایبصرون بها،ولهم آذانٌ لایسمعون بها
اُلآئک کالانــعام، بل هُـم اضلّ !

وچه زیبا گفته است،شیخ اجل:
(اگرآدمی به چشم است وزبان وگوش وبینی       چه میان نقش دیوارومیان آدمیت)!؟

پس؛

 به گفــتارخـوش وکـــردارنیـــکو
زحیـــوان آدمی ممتــــــاز گـــردد
به عقل وفکروعلم ودانش وهوش
در حکمـت به رویــش باز گــردد
خدارا درزمیـــن است او خلیـــفه
که با جــــبریل هـــم آواز گـــردد
شب معــــراج درســـــیر الی الله
امـین وحی را افــــــراز گــــردد
رود تا قـاب قـوســــین او ادنــی
درآنجــا باخـــدا همـــراز گـــردد


وگــر قــــدرو مــقام خـــود نداند
دراو ابلـیس ملعـــون مظهـــرآید
جداگردد زحـق،تا آنکه شیــطان!
ضمـــیرو جــان اورا رهــــبرآید
ز علم ومعـــرفت گــردد مــبرّی
به حــدی کــزبهـــایــم کمـتر آید
چنان پست و دنی گـردد به عالم
که کمتراز سگ و گاو و خر آید
در آن هنــگام کاالانعـام بل هم...
...اضل،درباره ی اوخوشترآید!
تاریخ : پنج شنبه 92/2/12 | 8:3 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

هرچه درشعروادب تجربه وُ لِم دارم
یا زبا نی به فصاحـت متکـــلّم دارم
باید اقـرارکنم،هیـچ ندارم ازخـویش
هرچه دارم همه ازلطـف معـلّم دارم


 12اردیبهشت سالروزشهادت فیلسوف بزرگ قرن،معلّم دین واخلاق استاد مرتضی مطهّری

(روز گرامیداشت مقام معلّم وروزآموزش عقیدتی درسپاه )  بر همه ی معلمان وفرهنگیان

دلسوزوفداکار وهادیان عرصه ی علم ومعرفت تبریک و تهنیت باد.
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک