سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 91/12/14 | 10:22 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

شهیدان عشق را آغاز کردند
سرود عاشقی را ساز کردند
کبوترهای خونین بال عاشق
ازاینجا تاخدا پرواز کردند

شهیدان واژه ی زیبای عشق اند
حدیث درس استغــنای عشق اند
چه زیبا عشق را تفســیر کردند
شهیدان بهترین معنای عشق اند

شهیدان اسوه ی ایثار و خون اند
شهیدان معنی عشق و جنون اند
مپــــندارید آنــان مردگـــا ن اند
شهیــدان عند ربهـم یرزقون اند

شهیدان چلچراغ راه عشق اند
شهیدان پرتوی از ماه عشق اند
شهیدان سالک کوی حسین اند
شهیدان رهـــروآگـاه عشق اند

شهید سر فرازم ای برادر
تویی روح نمازم ای برادر
تونیکواسوه ی ایثاروخونی
به ایثارت بنازم ای برادر

تقیم به روح پاک ومطهّر شهدای کمنام
برادر روح وجانت رابگردم
مــزار بی نشـانت را بگردم
نشــانی ازتوآمد استــخوانت
عزیزم، استـخوانت رابگردم

برادر روح پاکت رابگردم
روان تا بنا کـت را بگردم
زجبهه ازتوآمدیک پلاکی
عزیزِ من پلاکت رابگردم

تقدیم به روح مطهّر عموی شهیدم ابراهیم میرزابیگی
فدای پیکر پاکت عموجان
فدای حنجرچاکت عموجان
زجبهه ساکت آمد یادگاری
فدای چفیه وساکت عموجان
تقدیم به روح پاک برادر شهیدم علی اصغر میرزابیگی

برادر جان فدای زخم دوشت
فـدای جســـم آرام وخمـوشت
چه خواب نازکردی تا همیشه
مگر کی خوانده لالایی به گوشت؟
عصر جمعه ای با دو تن از همرزمانم (علی وحسین) برروی کوهی روبروی مزارشهیدان نشسته بودیم
نسیم روح افزایی از سمت مزار شهد
ا