سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 93/11/10 | 11:47 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

یاد ایــــا می کــه یارمـــا شــدی         من شدم مجنون وتولیـلا شدی

دلــبرم گشــتی ودرچشــــم ودلم          بهــترین محـــبوبه دنــیا شدی

چـند روزی دلــبری کردی وباز          ازنظـــررفــتی ونا پیـــدا شدی

رفــتی و دیگــرنکردی یاد من           مد تـــی در خاطـرم رویا شدی

داغ هجـرانت به جانم زد شـرر           شعـله درجانم زسـر تا پا شدی

بعـد چـندی دوری ودرد فــراق           پیش چشمم جلوه گـرحـالا شـدی

آتش عشقت شداز نو شعـله ور          اینچــنین دق دل شیــــدا شـدی     

گرتورامیلی به مجنون تونیست          پس چـراعشـق مرا لیلا شدی؟
تاریخ : شنبه 93/11/4 | 12:10 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

دل از من بــردی واز من بریدی         مگرای ماه من ازمن چه دیــدی؟

توکه گفتی ،توئی عشــق وامیدم         چه زود ازعشق وامیـدت بریدی؟

تو گفتی با تو هســتم تا همیشه          چــرا از نیمه ره پا پس کشیدی؟

رفــیق نیمه راه عشـق ، برگرد          به وصـل خـود بـده مارا نویــدی

کجا رفـــتی بیــا  ای نازنــــینم          غـزال من چـــرا از من رمیـدی؟

دلم را خانه ی عشــق تو کردم          به عشــقت دل ســپردم با امیدی

زهجـرخود نمی کردی دلم خون          اگـــــر آه دلــــم را می شنــیدی

بیا تا عاشــقی از ســر بگیریم          ببندیم عهـــد وپیــمان جــدیـدی

(عزیزم،گـرخطا ئی سـرزدازمن          زمن بگـذر،شـتر دیدی ندیدی)

 


  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک