سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 93/3/29 | 2:30 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

ای عـشـق رمیده ازدلم،برگرد      یک بار دگــربه منـزلم برگرد

ازدیــده اگـرچـه می روی امَا      هرگــز نــروی توازدلم،برگرد

با رفــتن تو رود زتــن جـانم      برگرد، مشــو توقاتـلم، برگرد

هجــرتـوبــود بلای جــان من      وصـل توکــلید مشکـلم برگرد

ای جان ودلم زعشق تولبریز      مهر تو سرشته با گلـم برگرد 

ای راحت جان ونورچشـمانم      ای شمع وچراغ محـفلم برگرد

وصـل تو تمام حاصل عشقم       برباد مده تو حـاصــلم برگـرد
تاریخ : جمعه 93/3/23 | 12:10 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

 

بسکه عشق تو کشــید ازدلــم آرام سـرک

سینه ام تنگ شدوشیشه ی دل خـوردترک

توازاول هــدفــت غــارت دل بــوده ومــن

به تودل دادم ویک ذرَه نکـردم به توشک

آنهـمه عشـق که ابـراز به من می کــردی

به گمـــانم همه نیرنگ وریا بود وکــــلک

عشـق تو داغ دل وقهر توشـــد آتــش دل

می زند زخم دلم را غـــم قهــــر تو نمـک

باورم نیسـت که رفـتـــی و رهــایـم کـردی

وزغـمت ناله برآرم همه شـــب تا به فلک

نکـند دق کنم ازغـصَـه ی هـجــران تــو و

تو بیایی به تمــاشـــا و بگـــویی به درک

            #    #    #  

میروی خوش بـرو،ای عشـق رمیده زدلم

بســـــلامت، بـرو، امَا کـمـــی آرامـــتـرک 
تاریخ : سه شنبه 93/3/20 | 6:54 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

دربهـــار زنـدگــانی غـم گــریبـا نـم گـرفت

درد هــم باغــم تبـانی کـرد و دامانم گرفت   

دردبی مهریست این دردی که دارم میکشم

درد بی مهـری که دل ازنــارفــیقـانم گرفت

هیچکـس با من شریک درد وغمهایـم نشد

ازغــم بی همــدلی آتــش دل وجــانم گرفت   

گر چه بیـش ازقــوم قاجـارند اقــوامـم ولی

بسکه بی مهرند با من،دل ازایشانم گرفت  

بیش ازبیگانه بامن،قــوم من کج می کشند 

بیش ازهرکس دلم ازقـوم وخویشانم گرفت    

می زند سازمخـالف با من این قوم حسود

حالم ازنامــردی ایـن قــوم نا دانــم گرفت             

اینچه سّروحکمتست یارب نمی دانم چـرا؟ 

هرکه رامی بوسمش،گوید که دندانم گرفت 

   

                                          بهمن ماه 1392  
تاریخ : پنج شنبه 93/3/15 | 5:57 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

هرگز نشوی تنـها ، ما یا رتوایم آقا

ای میر خراســانی، ســردارتوایم آقا

تو میر وعلمــداری ما جمله سپاه تو

در تحت لـوای حق انصـار توایم آقا

توسرورو مولایی،ما بنده ی فرمانت

در خیل ســـپاه تو ســردار توایم آقا

گرلشکرسفـیانی صد فتــنه برانگیزد

تا خا تمـه ی فتــنه عـمَــار توایم آقا

(باجرم ولای تو گـربرســـر دارآییم)

از دار نمی ترســیم ،تمَــار توایم آقا

برجان ودلت هرگزغـم را نبود راهی

تاجان ببـدن داریم غـمخـوارتوایم آقا

برجان شـریف تودردی نشودعارض

درد تو به جــان ما بیـــمار توایم آقا

ای رهبر آزاده،بر عشـــق تو دلداده

جان بر کف و آمـاده،ما یار توایم آقا

برفیض حضورخود مارابپذیرای جان

ما تشــنه وبی تاب دیــــدار توایم آقا


  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک