سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 91/10/28 | 8:27 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

با اهل دلی خلوتی داشتیم،

فضولی وارد شد ومثل پیامهای بازرگانی مزاحم حالمان گردید وگفت :

معذور! خواست چیزی بگوید ،

که گفتم ؛

چه معذ ور و چه ما مورآمدی تو

به هرصورت چه بد جورآمدی تو

زدی بر هم صـــفای خلـــــوت ما

هما لا از کدام گـــــــورآمدی تو؟
تاریخ : دوشنبه 91/10/25 | 9:50 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

 هر چند سفیدی و سیاهی ای عکس

 بر فصل جوانی ام گواهی ای عکس

 من پیر شدم ولی  جوان  ماندی  تو

 حقا که رفیق  نیمه راهی ای عکس

تاریخ : سه شنبه 91/10/19 | 7:3 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی


گردان به مدار چار وهشتی ای چرخ

بســـــیار که آمــدی گذــــتی ای چرخ

افسوس که عــمر من به پایان بردی

بروفــق مراد من نگشـــتی ای چرخ

 
تاریخ : سه شنبه 91/10/19 | 6:47 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

 خواهی زمسیر حق نگردی گمراه

با قلب سلــیم و با ضمـــــیری آگاه

پیوسته بگو به صوت وآوای جلی

لا حــــــول ولا قــــــــــوة الا با لله
تاریخ : دوشنبه 91/10/18 | 1:15 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی


ای که بر شهـــر عـــلوم نــبوی در هســتی          اشـــرف خـــلق خــدا بعـد پیمـــــبر هستی

عـــالم از یمن وجــــود تو بنا گــردیده است          گردش چـرخ فلک را تو چو محور هستی

کعـــبه از مولد تو منـــزلت وحـــرمت یافت          زین جهت برهمه مخلوق جهان سرهستی

دیـــن احمـــد که بـود خــاتـم ادیـــان خـــــدا          برمحـیطـــش هـمه جا هـاله ی انورهستی

فاتــــح خیـــبری وغـا لـب احــزاب و احـــد          اســــداللــهی وهــــم حیـــدر صفــدر هستی

از ولای تــو شـــــود دـین محـــــمد کــــامل           شافــــع امت او درصــف محـــشر هستی

ره به جنـــت نـــبرد هــرکه محــب تـو نـشد          قـاســم جنـــت وهـــم ســاقی کوثر  هستی

از ازل بــوده ای وتا به ابــد خــــواهی بود          ظاهــرو باطـــن وهـم اول وآخــــرهســتی

همه عشاق جهان از خم غشقت سرمست          که تودرعشــق وصفا جلوه ی دیگرهستی

(میرزا) درعجـب از گفـته ی حافظ که ندید         «ازصدای سخن عشق تو خوشتر هستی»

 
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک