سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/10/22 | 3:39 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

مامعتکف روضه ی رضوان رضائیم          بنشــــسته گـــدایان سر خوان رضائیم

هر گز ننشــینیم سر سفره ی اغـیار          ما ریزه خور سفره ی احـسان رضائیم

از خــلوتـــیان حــرم حضـرت یاریم           دربـــزم ولا جـمـــله محــــبان رضائیم

ما برهمه شاهان جهان فخـرفروشیم          چون گوشه نشــین ســر ایوان رضائیم

جا دارد اگر بر همه ی خـلق ببالــیم           چون سـاکن اســتان خــراسان رضائیم

الطاف شما شامل ما درهمـه حالست           درخـوف ورجا دست به دامان رضائیم

ما چشـــم نداریم به درمان طبیــبان           بیـمار شـــفا دیــده ی دســتان رضائیم

دل درگــرو جنت و فردوس نبسـتیم           کاین جــا متـنـــعم زگلســـــتان رضائیم

ما خـوف نــداریم زغـوغای قیـامت           زیرا که به محـشر همه مهمان رضائیم
                                                                             

                                                              دیماه  1392    


  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک