سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 93/6/23 | 10:27 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

دلم تنگ وگـــرفته حـــالم امشب          نمی پرسد کسی احــوالم امشب

کسی جز غـم نمی گـیرد سراغم          چه سازم با چنین اقبــالم امشب

وجـــودم راسـراســر غـم گرفته          زغــم لــبریزومــالامــالم امشب

غــم مهجــــوری ودرد جــدایی          چنین کرده پریشــان حالم امشب

نه خـــوابی ونه آرام وقــراری           زهجران تا سحـرمی نالم امشب

خدایا شام هجـــران کی سر آید           که یلــداتـربود از سـا لم امشب

رســد آیا که پیغـــا می بـــیاید         زســوی قبـــله ی آمــالم امشب

اگـــر آیــد پــــیا می ازبـــر یار           دگــرازغـصـه فـارق بالم امشب

گـرفــتم بروصا لـش استخــاره           ببیـنم تا چه با شــد فـالم امشب؟

نیامد خــیر و ماندم ،درفـراقش          چـه گــویــم با زبان لا لم امشب

 
تاریخ : یکشنبه 93/6/16 | 11:42 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

چندی است در هــوایت ازسـرپریده خوابم
چون پیچ وتاب زلفت هرشب به پیچ وتابم

عشـق توخـوابم از سربرد و، قــرارم ازدل
حالم گـــــرفته بد جــورآشفــــته وخــــرابم

چون شمع درفــراقت می سـوزم وخموشـم
از هجـــر تو هــلا کم ،ازعـشــق توکـبا بم

حال وهــوای عشقت رســوای عالـمـم کرد
هرکــس که دیده حالم مجــنون کند خــطابم

بگذارتا بگوید هـرکــس هــرآنچه خـــواهد
دیگــرمرا غمی نیست ،از سرگذ شـته آبم

درآرزوی وصلت گفــتم به شوق وحسرت
شــرح فـرا قـت ای گل با دفــــترو کتــابم  
تاریخ : شنبه 93/6/8 | 11:45 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

درد و رنج من خــبراز ضــعـف جانم می دهد        رنگ و رویم  بوی ایام خــزانم  می دهد

هـــرسـرمـوی سفـــیدم می زنــد بانگ رحـیل         وقت رفــتن را خـبربا صــد زبانم می دهد

شاخه ی خشکم که هرآن از نسیمی بشکند          بیــد لـرزانم که هــر بادی تکـانم می دهد

زورازبازو ونورازدیــده رفت ومــوی ریخت          کمکمک دارد اجل خود را نشانم می دهد

آرزو بسیارو مهــلت نیست چندان ای دریغ          تا به کـی پیــک اجـــل یارب امــانم میدهد

گرمرا حاصــــل شود یکدم وصال  گل رخی          شهــد وصــل او حـیات جــاودانـم می دهد

با تمـــام ناتــــوانی در خـــــزان زنـــــد گی           شــوق وصــل یار نیروی جـوانم می دهد

شورعشق وطبع موزون است واعجاز سخن         کاین حـلا وت را به گفــتاروبیـــانم میدهد


  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک