سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 95/1/29 | 1:15 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

تو به ابرو گـــره انداخته ای یعنی چه ؟
چشم ازغـمزه نپــرداخـته ای یعنی چه ؟

غمزه ی چشم توکه دین ودلم غارت کرد
تیغ ابرو که به من آخــته ای یعنی جه ؟

دل ماراکه شکـــستی ونکــــردی پـــروا
بی امان بـردل من تاخــته ای یعنی چه ؟

 داده ای عشق مــرا یکـسره بر باد فنا
این چنین کارمرا ساخــته ای یعنی چه ؟

منکه ازعشق تورسوای دوعالم شده ام
وهــنوزم که تونشــناخته ای یعنی چه ؟

نکند برده ای ازیاد توآن عهد نخست؟!
یا مگردل به کسی باخته ای یعنی چه ؟
تاریخ : دوشنبه 95/1/23 | 9:43 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

بجزازهوای کویت به ســـرم هــوا نباشد
بجـزازلقــــای رویت هــوسی مرا نباشد

توچنان بدل نشستی وبدیده نقــش بستی
که نظر به غـــیر روی تو مرا روانباشد

هـمه مـیل وآرزویـم که مرا تـو یارباشـی
توچنان که می نمایی نظـرت به ما نباشد

نه چنانکه مینمودی نه چنین که مینمایی
به خــدا که این مـرام و روش وفا نباشد

توچه سخـت بی وفایی،توبجان من بلایی
چو تــوئی بلای جانم غــمـم ازبلا نباشد

غـم عـشـق تو کمند ودل من اسیر دامت
چه کنم که دل زعـشقت نفسی جدا نباشد

نه توان دل بریــدن، نه تحـــمل جـــدایی
توبیا که جزبه وصلت دل من رضا نباشد 


  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک