سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : پنج شنبه 92/5/17 | 12:24 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

شبی درانجمن شعروادب،دختروپسرجوانی،با بی ادبی تمام به هم متلک گفته،
وبه اصطلاح مشاعره ی عاشقانه میکردند!مرا خوش نیامد،  گفتم:

چرا به قالب هنـــــر نظـــــــم خلاف می زنی؟
چرا به محفـــــــل ادب حرف گزاف می زنی؟
به نام عشق وعاشقی توشِــرّو وِرسروده ای
زعشـــق بو نبرده ای،اگر چه لا ف می زنی
توعشق را به شعرخودمســخ وتباه کرده ای
واز دروغ دم زعـین وشیــن وقـاف می زنی
تو پرده ی عفاف را به شعـــرخود دریده ای
حیا نمی کنی؟ چرا زِرّ اضـــــاف می زنی؟!
توراه عشق وعاشـقی به اشتـباه می روی!
مسیــر،مستقــیم و توبه انحــراف می زنی؟
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک