سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/6/17 | 11:39 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

شاعرک جوانی ،در انجمن ،با التهاب وهیجانی خاص از روی درد ، بالحنی سرد اراجیفی بهم میبافت؛
می گفت : سیاسی می سرایم !!
شعرش را نفهمیدم ! ولی حالش را چنین توصیف کردم؛
عجب حال ودلی پر درد داری         زخشم وکینه رنگی زرد داری
درونت کوره ی ازآتــش ودود        ولی لحن ودهانی سرد داری
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک