سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 92/6/20 | 12:30 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

سراسر جسم وجانم رنج ودرده
تنـــم با درد دائـــــم در نــــبرده
نگشتم لحـظه ای سرگـــرم دنیا
دلم از زندگـــانی ســردِ ســـرده


دلــم تنگ وگـرفـته از زمانه
غـمم بی حـدّودردم بی کرانه
زبسیاریِّ درد ورنج وانـدوه
درون سیــنه ام آتشـفـشـانه


نمی دانم چرا تنـــگه دل من؟!
چرا با غــم هماهـنگه دل من؟
دمی ازدرد وغم راحت نگشتم
همش باغُصّه درجنگه دل من 
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک