سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 92/6/21 | 12:42 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

    همــو روزی که احــــوالم گرفتی

    چــو دخــــترکـــولـیا فــالم گرفتی

    پریشان خاطـــــرم کـردی ورفتی

   نـــدادی حــالــی وحـــالــم گرفتی    مرا دلخـــوش به یک پیـغام کردی

    وَهی ســرگـــرم با اوهــــام کـردی

    به وصل خویش دادی وعده وُهی

    مرا با وعده هــــایت خــام کـردی    مــراباعشــق خـود بـدنـام کردی

    اسیر عشــــق بد فـــرجام کردی

    به پیـــش خلـــق بردی آبــرویم

    مرا رسوای خـاص وعام کردی