سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 92/8/14 | 11:15 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

(باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نـــوحه وچه عـــزا و چه ماتــــم است)؟

                ####

قــیامت بپا گشــته بــود ازقــــیامت

وخــلقی مصـمّـــم پی قــتل عــامت

توسرخم نکردی به پیـــش ستمگر

که آزادگــی بود مـــشی ومـــرامت

تودادی سروجان ودین زنده کردی

جهان درعـجـب ازتو واهتــــمامت

پی حفــظ آئـــین اســـلام وقــــرآن 

توهفــــتاد و دولاله دادی غـرامت

عجـب اجــر ومزد رسـالت ادا شد

نه این بود تکریم شـاٌن ومقــامت

توجـــان نـــبی بــودی وامّـــت او

عجــب داشتـــند عـزت واحترامت

توخـون خدایی ،خـدا خـون بهایت

بنازم به عنوان وحـسن خــــتامت

به لطف خــدا منتـــقِـم خواهد آمد

که گیرد ز دشـمن بحـق انتـقامت
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک