سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 92/8/20 | 11:51 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

زآبــرویـــت آبــرو دارم حســــین(ع)
وزتـــوهــرجــا گفتگودارم حسین(ع)

هــــرزمـــان درهرکجــا باهــــرزبان
درهـوایت هـای وهـودارم حسین(ع)

عــاشــق ودلـــداده ی عشــــق توام
با غــم عشـق تــوخودارم حسین(ع)

درطــــواف کعـــبه ی عشـــقت مدام
قرب حــق راجستجو دارم حسین(ع)

سیــنه ی صــــ-د چـــاک ازداغ تورا
با نخ عشـقت رُفــــو دارم حسـین(ع)

کنج دل یک گوشه ازشش گوشه ات
گـوشه چشـمی آرزو دارم حسین(ع)