سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 93/3/15 | 5:57 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

هرگز نشوی تنـها ، ما یا رتوایم آقا

ای میر خراســانی، ســردارتوایم آقا

تو میر وعلمــداری ما جمله سپاه تو

در تحت لـوای حق انصـار توایم آقا

توسرورو مولایی،ما بنده ی فرمانت

در خیل ســـپاه تو ســردار توایم آقا

گرلشکرسفـیانی صد فتــنه برانگیزد

تا خا تمـه ی فتــنه عـمَــار توایم آقا

(باجرم ولای تو گـربرســـر دارآییم)

از دار نمی ترســیم ،تمَــار توایم آقا

برجان ودلت هرگزغـم را نبود راهی

تاجان ببـدن داریم غـمخـوارتوایم آقا

برجان شـریف تودردی نشودعارض

درد تو به جــان ما بیـــمار توایم آقا

ای رهبر آزاده،بر عشـــق تو دلداده

جان بر کف و آمـاده،ما یار توایم آقا

برفیض حضورخود مارابپذیرای جان

ما تشــنه وبی تاب دیــــدار توایم آقا