سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 93/4/9 | 12:32 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

درد هجــرانت نمی دانی چه با دل می کند

می کند با دل همان کاری که قـاتل می کند

بعد ایام وصال،این درد جان سـوز فــراق

زندگـی را برمن شــوریده مشکل می کند

شهـــد ایام وصـالت راشـــرنگ قهـــر تو

تلخ تر درکامم از زهـــر هـــلاهل می کند

رفتی وگـفتی دگــر باید فــرامــوشــم کنی

این جدایی کی دلم را ازتو غافل می کند؟!    

هر چه کردم تا فراموشت کنم ممکن نشد 

بیشتراز پیـش عـشقـت خانه دردل میکند  


سعی ها کردم که دل را فارغ ازعشقت کنم

آخر این دیوانه ی بد خو مگر ول می کند