سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 93/6/23 | 10:27 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

دلم تنگ وگـــرفته حـــالم امشب          نمی پرسد کسی احــوالم امشب

کسی جز غـم نمی گـیرد سراغم          چه سازم با چنین اقبــالم امشب

وجـــودم راسـراســر غـم گرفته          زغــم لــبریزومــالامــالم امشب

غــم مهجــــوری ودرد جــدایی          چنین کرده پریشــان حالم امشب

نه خـــوابی ونه آرام وقــراری           زهجران تا سحـرمی نالم امشب

خدایا شام هجـــران کی سر آید           که یلــداتـربود از سـا لم امشب

رســد آیا که پیغـــا می بـــیاید         زســوی قبـــله ی آمــالم امشب

اگـــر آیــد پــــیا می ازبـــر یار           دگــرازغـصـه فـارق بالم امشب

گـرفــتم بروصا لـش استخــاره           ببیـنم تا چه با شــد فـالم امشب؟

نیامد خــیر و ماندم ،درفـراقش          چـه گــویــم با زبان لا لم امشب

 
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک