سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 93/11/4 | 12:10 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

دل از من بــردی واز من بریدی         مگرای ماه من ازمن چه دیــدی؟

توکه گفتی ،توئی عشــق وامیدم         چه زود ازعشق وامیـدت بریدی؟

تو گفتی با تو هســتم تا همیشه          چــرا از نیمه ره پا پس کشیدی؟

رفــیق نیمه راه عشـق ، برگرد          به وصـل خـود بـده مارا نویــدی

کجا رفـــتی بیــا  ای نازنــــینم          غـزال من چـــرا از من رمیـدی؟

دلم را خانه ی عشــق تو کردم          به عشــقت دل ســپردم با امیدی

زهجـرخود نمی کردی دلم خون          اگـــــر آه دلــــم را می شنــیدی

بیا تا عاشــقی از ســر بگیریم          ببندیم عهـــد وپیــمان جــدیـدی

(عزیزم،گـرخطا ئی سـرزدازمن          زمن بگـذر،شـتر دیدی ندیدی)

 
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک