سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 93/11/10 | 11:47 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

یاد ایــــا می کــه یارمـــا شــدی         من شدم مجنون وتولیـلا شدی

دلــبرم گشــتی ودرچشــــم ودلم          بهــترین محـــبوبه دنــیا شدی

چـند روزی دلــبری کردی وباز          ازنظـــررفــتی ونا پیـــدا شدی

رفــتی و دیگــرنکردی یاد من           مد تـــی در خاطـرم رویا شدی

داغ هجـرانت به جانم زد شـرر           شعـله درجانم زسـر تا پا شدی

بعـد چـندی دوری ودرد فــراق           پیش چشمم جلوه گـرحـالا شـدی

آتش عشقت شداز نو شعـله ور          اینچــنین دق دل شیــــدا شـدی     

گرتورامیلی به مجنون تونیست          پس چـراعشـق مرا لیلا شدی؟
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک