سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 94/2/24 | 11:40 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

من عاشــق ودلــداده تودلــبرودلبـندم

تودل که زمن بردی من ازهمه دل کندم

فرهــاد تو شـیرینم ، مجـنون تولیلایم

برعشق تو دل بستم، برعهد تو پابندم

تو زلف پریشان را در باد رها کردی

 من درخـــم زلف تو آزاده ی دربــندم

منعـم مکن ازعشقت ای بیخـبرازحالم

پابــندغـم عشــقت چون کـوه دماوندم

درتاب وتب عشقت میسوزم ومیسازم

برآتش عشق تو چون دانه ی اسپـندم

بسکن دگراین هجران خوشحال وصالم کن

کزهجـرتودلگــیرم ،با وصل تو خرسندم
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک