سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 94/3/7 | 12:7 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

کیست تا عـشق مرا برتوگـواهی بدهد

 به دلت مهــر مـرا قــدر گــیاهی بدهد

یا خدا مهـــر تورا از دل مــن دور کند

یا مرا هــم به دل سنگ تو راهی بدهد

یا بگــیرد تب وتاب از دل بی تاب مرا

یا به دل بیش ازین سوزی وآهی بدهد

یامراکـشـته ی عـشـق و زغـم آزاد کند

یا مرا درکـنف خـویـــش پنـــاهی بدهد

عـشـق اگـرجـرم وگناه است تمنا دارم

که مراخالق عــشق اذن گـــناهی بدهد
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک