سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 94/5/3 | 11:36 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

یامــرا دردلــت بــده راهــی         یا بیا ازدلـــم بـرو بــیرون

یا کمی دل بده به مجــنونت         یا بگیرعشقت ازدل مجنون


عشق تو می کشد مـرا آخر         بـد به دام غـمــت گرفــتارم

روز گـارم سیاه شـد ازبس          ازغـمـت با خــودم کلنجارم


سالها،روزوشب،دم وساعت        غــرق فکــروخـیال توهستم

می سرایم فقط به عشـق تو        کـــاردیگـــرنیــایـد ازدسـتم


با دل زارمن 
مـــــدارا کن         اینقـــدرسنگـدل چـرا باشــی؟

جـــای دوری نمـیرود والله         گــرکـمی هم به فکرما باشی

 

بی وفا رسم عاشقی این نیست        بس کن این قهرونازبی جارا

چیـز دیگر نمانده از عـمرم        بــازآ تـا نکشـــــته ای مارا
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک