سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 95/1/29 | 1:15 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

تو به ابرو گـــره انداخته ای یعنی چه ؟
چشم ازغـمزه نپــرداخـته ای یعنی چه ؟

غمزه ی چشم توکه دین ودلم غارت کرد
تیغ ابرو که به من آخــته ای یعنی جه ؟

دل ماراکه شکـــستی ونکــــردی پـــروا
بی امان بـردل من تاخــته ای یعنی چه ؟

 داده ای عشق مــرا یکـسره بر باد فنا
این چنین کارمرا ساخــته ای یعنی چه ؟

منکه ازعشق تورسوای دوعالم شده ام
وهــنوزم که تونشــناخته ای یعنی چه ؟

نکند برده ای ازیاد توآن عهد نخست؟!
یا مگردل به کسی باخته ای یعنی چه ؟
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک