سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 95/2/1 | 12:23 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

تورا گــــردوری ماغــم نبـاشد       ولی عـشــق تومارا کـم نباشد

مرا داغـی است دردل ازفراقت       که غـیرازوصل تومرهم نباشد

(نخواهم بی تویکـدم زندگانی)       که غـیرازتـو مرا همـدم نباشد

بیا که غـیرازآغـوشـت پناهی        بـرایـم درهـمـــه عـــالم نبـاشد

میان عاشقان عهدیست محکم       چــرا پیـمــان ما محکـم نباشد

تواین ظلمی که کردی بادل من       ازآداب بنــــــی آدم نبــــــاشد

نگــــویم باکســـی راز دلـم را       که بر راز دلـــم محــرم نبـاشد

 
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک