سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 97/9/17 | 11:45 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

دیشب بخوابم آمدی با من چه کاری داشتی  ؟

گم کرده بودی راه یا با دل قراری داشتی  ؟

رفتی و بعد از سالها حالا به خوابم  آمدی

 آنهم که زود ازمنظرچشمم گذاری داشتی

من بیقرارت بودم و چشم انتظارت سالها

حا لا به یادت  آمده چشم انتظاری داشتی

رفتی و گفتی بعداز این باید فراموشم کنی

با عاشق زارت چه قهر ناگواری داشتی

بابی توبودن داشتم خومی گرفتم کم کمک

گفتم به دل انگار نه انگار یاری داشتی

باز  آمدی درخوابم و آرامشم بر هم زدی

یکدم نشستی دربرم بوس وکناری داشتی  

آخرتوکه رفتی جرا دیگر بخوابم  آمدی ؟

با قلب بی تابم بگودیگرچه کاری داشتی  ؟

 
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک