سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 91/11/29 | 4:40 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی


 

 طـــــا ق ابـروی تو ا ی ماه تماشــا دارد

د یــــــد ن روی تو را د یــده تمنــــا دارد

 

کشـته ومرده ی ابــروی توام خــرده مگیر

(هرچه ابروی تو عاشــق بکشـد جا دارد)

 

نیسـت تنها دل دیــــوا نه ی من مجنـونت

هر که بینی به جگـــــر داغ تو لیــلا دارد

 

یک جهان دل زپی یوسف چشـمت نگران

نه فقــط میــــل وصـا ل تو،زلــــیـخا دارد

 

هردل مرده که بینـد رخ تو زنـــــده شود

به خـــــدا چشـم تواعجـــا زمسیحــا دارد

 

ماه وخورشید خجل دربرچشــــمان تواند   

ماه کی رونـــق آن نرگــس زیبــــا دارد؟

 

نیست درهردوجهان مثل توای یوسف حسن

حســن خوبان همه را چشـم تو تنها دارد