سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 91/11/30 | 2:48 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی


ای دوست مـرا دیدن رویت هوس است

باز آ که جهان بی تو برایم قفس اسـت

بی روی تو ای قــرار جــــان و دل من

دنیا همه پیش نظـرم خار و خس است

عمــرم همه در حسـرت دیدار گـذ شت

یک لحظه ی دیدار توام ملتمس اسـت

یک لحــظه اگرمـرا بخوانی به حضــور

خوشتر زتمام عمـرآن یک نفــس است

جان بی تو به لب آمده،غیراز تو،بگو!

کآرام دل ومونـس جانم چه کس است؟

تا چنـــد ز هجــرتو، سخــن باید گفــت

(درخانه اگرکس است یک حرف بس است)