سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 91/11/30 | 11:45 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی


مطــربا چنــگی بــــزن بـــــر تاردل

باز گـــو با نــــی دمــی اســـرار دل

مطــربا چنگی نوازوخــوش بخوان

همـنوا شــــو یک نفــس با تــاردل

دل به سیـنه می زند آهنـــگ غـــم

غصّـــه هــــردم میشود ســرباردل

دل غریبــــی می کند با جــــان من

جان به لب گـــرد یــــدم از آزاردل

دلـبری خواهــم که غــم از دل برد

تا بشـــــوید ســــــینه از زنـگاردل

زآتــش دل سیـــنه می سوزد مدام

ترســـــم آخــر زار گــــردد کــاردل

«میرزا» غمخانه ی دل کن خراب

تا نریـــــــزد بـــر ســــــرم آواردل

 
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک