سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 91/12/17 | 10:31 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

گذشت عمـــروصفــای دل ندیدم
به غــیرازدرد وغم حاصل ندیدم
به دریای مصائب غوطه خوردم
به هرســو پا زدم ساحـــل ندیدم


گذشت عمرم به غفلت وای برمن
زدســـتم رفــت فرصت وای برمن
 نچیــدم حــاصــــلی از زنــدگـــانی
اجـــل آید به ســرعت وای بر من


جـــوانیــم تـبــه شــد وای برمن
دل پاکم ســــیه شـــد وای برمن
قـــد ســــرو بلنـــدم چون کمانی
خــم از بار گـــنه شد وای برمن


الهی بنــده ای گــم کــرده راهـم
اســیرنفـــس ودربنــد گنــــاهـــم
بســـویت آمـــدم با دســـت خالی
ترحّـــم کــن بـراین حــال تبــاهـم


مکن با دشمــنانت همقطـــــا رم
مکن از جــــمع یاران برکـــنارم
مــرانم از درِ لطفـــــت کــریمـــا
مـــزن مهـــر جـدایی بـر عــذارم


مگـــردان جـــمع با اهــل بلا یــم
مگـــردان از محــــبّانت جــــدایـم
خـــطا کـردم نفهــــــمیدم خــــدایا
ببخشــــا ازکـــرم جــرم وخــطایم


اســـیر نفــس وشیـــطانم خــدایا
غـریـق بحـــر عصــــیانم خـــدایا
نـدانســتم چو شــرط بنــــدگی را
خـــطا کــردم پشیــــمانم خــــدایا


خداونـــدا تـو بـــر حـالم گــواهی
کـه بـردوشــم بــود کـوه گـــناهی
ولــی بـر لطـف تــو امّــــــید وارم
که می بخشی توکوهی رابه کاهی
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک