سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 91/12/22 | 12:5 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

برو دست از دلـم بردار ای دوست
نمک بر زخم دل مگذار ای دوست

برو بگــــذار تا ســــاکت نشیــــــنم
فــرو بندم دم از گفـــتار ای دوست

ز من شرح پریشـــانی چه خـواهی؟
دراحــوالم مکن اصــرار ای دوست

چه گویم زین همه نامـــردمــی ها !
ز همــراهــان بی مقـــدارای دوست

ندیـدم هـر چه گشـتم، یک نفـرمرد!
دراین دنـــیای لا کــردار،ای دوست

همــه اهـــل ریا و ریــب ورنگ اند
منافـــق پیشــه ومکــّــار ای دوست

در این دنـــــیای نامــردی، صداقت!
نــدارد رونــــق بـازار ای دوست!!!

بـه جـــرم یک دلـــی ویک زبـــانی!
رمـید از من رفیــق غـــارای دوست
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک