سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/1/16 | 10:47 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

توگلـواژه ی شعــر نــاب منی
توروح غـــــزل درکــتاب منـی
توآهـنگ موزون شعـروغــزل
تورؤیای شیـریـن خــواب منی
تویی رویـش سبــزانـد یشه ام
که درهرغــزل فتــح باب منی
تویی شـاه بیـت غــزلهـای من
به هرباب فـصل الخـطاب منی
تو پـاکی، زلالی، تو آئیـنه ای
تو روشـنتراز ماهـــتاب منی
قــراردل بی قـــــرارم تویـــی
توتسکــین حال خـــراب منی
تودرخلـوت دل مـراهمــد می
توزیبـا تـــرین انتـــخاب منی
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک