سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 92/1/21 | 6:37 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

از غــم عشــق تو طـوفــانی شـدم
آنچـــنان حـالی که مـی دانی شـدم
در هــوایـت مثــل ابــر نـــوبهــار
روز و شـب ازدیـده بـارانی شـدم
دائــم ازعشـقت پریشـان خـاطـرم
مســت و مجنـون وبیـابانی شــدم
عشـق توبیگانه ازخـویشـم نمــود
فـارغ از دیــن و مســلمـانی شدم
تا شـدی مهمـان چشـمم یک نظـر
صـید مـژگـانـت به آ سانی شــدم
مخفی ازچشــم حســـود دیگـران
عاشـق چشمت بـه پنهانی شــدم
تا نگردم شهره همچون عاشقان
دردرون خویــش زنـدانـی شــدم
همچنان شمعـی که میسوزد،زغم

آب گشــتم کم کم و فـــانی شــدم