سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/2/15 | 1:7 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

بنام خالق یکتای بی همتا


آدم اشرف مخلوقات است وافضل موجودات.
چون ، خلیفة الله فی الارض است.

برجمیع حیوانات وسایرموجودات ،کرامت ومزیّت دارد،
چون او ناطق است وعاقل وآنها صامتند وجاهل.

و نطق ناطق آنگاه مفید است ومؤثّر، که با تفکّر وتعقّل باشد
و نیزهمراه باعمل،والّا مزید است ومضر!
ونطق مزید ومضر،کم ازنشخوارحیوان وعربده ی احشام وانعام نباشد!

چرا که :
لهم قلوبٌ لا یفقهون بها،ولهم اعینٌ لایبصرون بها،ولهم آذانٌ لایسمعون بها
اُلآئک کالانــعام، بل هُـم اضلّ !

وچه زیبا گفته است،شیخ اجل:
(اگرآدمی به چشم است وزبان وگوش وبینی       چه میان نقش دیوارومیان آدمیت)!؟

پس؛

 به گفــتارخـوش وکـــردارنیـــکو
زحیـــوان آدمی ممتــــــاز گـــردد
به عقل وفکروعلم ودانش وهوش
در حکمـت به رویــش باز گــردد
خدارا درزمیـــن است او خلیـــفه
که با جــــبریل هـــم آواز گـــردد
شب معــــراج درســـــیر الی الله
امـین وحی را افــــــراز گــــردد
رود تا قـاب قـوســــین او ادنــی
درآنجــا باخـــدا همـــراز گـــردد


وگــر قــــدرو مــقام خـــود نداند
دراو ابلـیس ملعـــون مظهـــرآید
جداگردد زحـق،تا آنکه شیــطان!
ضمـــیرو جــان اورا رهــــبرآید
ز علم ومعـــرفت گــردد مــبرّی
به حــدی کــزبهـــایــم کمـتر آید
چنان پست و دنی گـردد به عالم
که کمتراز سگ و گاو و خر آید
در آن هنــگام کاالانعـام بل هم...
...اضل،درباره ی اوخوشترآید!
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک