سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/2/29 | 10:14 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

خدایـا نـازنــــین دلـــدار مــا را

غمین ودل پریشانــش مگـردان

وجــودش از بلایـا حفظ گــردان
قـریـن رنج وغم جانش مگردان

مـرا بنـما بلا گــــردان جانـــش
ومحتــاج طبیـــبانــش مگـردان

مرنجـان خاطــرش را ازحوادث
ملول ازجـورعــدوانش مگردان

همیشه سایه اش ما رابه سرباد
مرا دلتنگ هجـرانـش مگــردان

هم او را تا ظهــور دولــت یــار
جدا از جمع یارانــش مگــردان

(یا علــــی جان مقـتدای ما تویی)

سیّد ومولای ما؛

الهـــی دشمــنت را مـــرده بیـنم

به قـلبش تیرغـــیبی خورده بینم

هرآن ناکس که بد خواه تو باشد

تنش خوار و دلـش افسرده بینم


الهــی دشمــــنت را کــــور بیــنم

دلش را خســـته ورنجــــور بـینم

هرآن کو دردلش مهر شما نیست

تنش خفته میــان گـــــور بیـــنم
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک