سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 92/3/15 | 12:48 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

    وجه افتراق واشتراک چادر و صدف


فرق چادر با صدف دانی که چیست؟
در سیاهی وسفیدی رنگشــــــان
با وجود این تفاوت هر دو را
گوهری بس پر بها در دل نهان


   چادر صدف سیاهی است که گوهری گرانبها در دل دارد.

زن با حجاب گوهری است درصدف و زن بی حجاب بدلی پشت ویترین
تو کدام را می پســـــــندی؟  ارزش خود را محک زن!

    
در و دیوار باشد حافظ باغ
وچادرهم حجاب وحافظ زن
نباشد گر به دور باغ دیوار
بَرَد محصول آن را دزد ورهزن
حجاب زن چنان دیوار باغ است
که محصولش بود از دزد ایمن