سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/3/26 | 10:39 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

این بار بپــا شــور حماسی کردیم

تا خـــلق حماسه ی سیاسی کردیم

انکارمکن حضـــورمارا ای خصم

دیدی که تورا چگونه آسی کردیم


کردیـــم نظــام خود دوباره تأییـــد

آنگونه که خواب ازسرخصـم پرید

ما خلق حماسه ی سیاسی کردیــم

( تاکـــورشودهرآنکه نتوانـد دید)