سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 92/4/5 | 12:43 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

  (همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی          چه زیان تورا که من هم برسم به آرزویی)

                           متی ترانا و نراک          یابن الحسن روحی فداک


       سرراهــت نشــستم تا بیـــایی         دل ازغیرت گسـستم تا بیایی

       به امّیدی که می آیی بـزودی          به راهت دیده بســتم تا بیایی


       نگار نازنیـــنم کی میــــایی؟          بهــار دلنشیـنم کی میـــایی؟

       بهار آمد، گل آمد، بلـبل آمد           گل زیبــا ترینم کی میـایی؟


       گل فصل بهارم کی میایی؟          امید روزگـــارم کی میایی؟

      به دوشم بارهجران توتاکی؟        زهجرت بیقرارم کی میایی؟


       گل نیلوفـــرمن کی میایی؟             یگانـه دلبــرمن کی میایی؟

       ندارم غیر تو دیگر امیدی            امیــد آخــرمن کی میایی؟


       گل یاس سفـــیدم کی میــایی         بلــــندای امیـــدم کی میــایی؟

       دراین ایّام هجران ازرقیـبان         بسی طعنه شنیدم کی میایی؟


       الا ای شـاه شـاهـان کی میایی؟      امیــر کشــور جـــان کی میایی؟

      دل یاران زهجران توخون است       دوای درد هجــــران کی میایی؟


       الا ای جان جانان کی میایی؟          صفای بزم یاران کی میایی؟

      دل ما بی تو آرامـــش ندارد          دل آرام محبّــان کی میایی؟


       خـدایا کی ســرآید انتظـــارم؟           بپایان کی رسدهجـران یارم؟

       خداوندا وصالـش کن نصیبم            که دیگرتاب هجرانش ندارم

 
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک